Užitečné odkazy

www.e-gene.cz
E-shop služeb pro veřejnost

www.mocoveinfekce.cz
Informativní web k pohlavním a močovým infekcím

www.testboreliozy.cz
Informativní web k testování klíšťat

www.testceliakie.cz
Informativní web k testování celiakie

www.testyotcovstvi.com
Informativní web k testování otcovství

www.elisabeth.cz
E-shop zboží pro laboratoře

www.remedis.cz

Sekundární prevence rakoviny tlustného střeva

Sekundární prevence v současnosti zahrnuje vyšetřování (screening) kolorektálního karcinomu u osob, které ještě nenesou příznaky onemocnění. V ČR jsou k dispozici dva programy sekundární prevence:

1) depistáž (screening) osob od 50 let věku, které nenesou příznaky kolorektálního karcinomu.

2) dispenzarizace (surveillance) vysokorizikových skupin osob patřících do skupiny s dědičným nebo familiárním výskytem kolorektálního karcinomu.

K metodám sekundární prevence patří testování okultního krvácení ve stolici.

Ve většině případů (90%) předchází rakovině tlustého střeva a konečníku tzv. polypy, což jsou malé a zatím nezhoubné nádorky. Tyto polypy mohou také krvácet. Polypy se dají poměrně snadno odstranit bez operace tzv. endoskopickou polypektomií. Tím se vyřeší problém krvácení, ale především se odstraní tkáň, která by se mohla v budoucnu změnit na tkáň nádorovou. Testováním přítomnosti krve ve stolici lze zachytit tyto krvácející polypy a zabránit jejich přeměně na nádorovou tkáň.

V rámci populačního screeningu jsou testy okultního krvácení ve stolici prováděny praktickými lékaři při preventivních prohlídkách. V současné době hradí zdravotní pojišťovna jedno vyšetření jednou za dva roky všem osobám, které dosáhly padesáti let věku. Osoby, které se chtějí nechat vyšetřit na přítomnost krve ve stolici a ještě nedosáhly 50 let věku si toto vyšetření musejí hradit sami. Výjimku zde tvoří osoby, které mají prokázán dědičný nebo familiární výskyt kolorektálního karcinomu. Tyto osoby jsou zařazeny do dispenzarizačního programu, v rámci kterého jsou vyšetření prováděna dříve a častěji.

V současné době jsou na českém trhu dva typy testů okultního krvácení ve stolici. Nejvíce používaným a zároveň nejlevnějším typem testu jsou tzv. guajakové testy. Guajakový test se skládá z guajakem impregnovaného filtračního papírku uzavřeného v lepenkovém rámečku. Pacient, lékař nebo zdravotní sestra pomaže kartu tenkou vrstvou stolice. Následně je na kartu nakapán vyvíjecí roztok obsahující peroxid vodíku a je pozorována změna barvy karty. Pokud je krev přítomna, aktivní složka hemu podporuje přeměnu guajaku na guajakovou modř. Výskyt modré barvy indikuje pozitivní reakci. Zásadní nevýhodou tohoto testuje, že test dává pozitivní reakce s dalšími organickými látkami obsahujícími železo obsaženými v mase, ovoci a zelenině. Z tohoto důvodu je nezbytně nutné před testováním a v průběhu testování držet dietu – nejíst červené maso, polosyrové maso, jakoukoliv syrovou zeleninu a ovoce, vitamín C, potravní doplňky obsahující železo atd. V opačném případě vycházejí testy jako pozitivní a potenciální pacienti jsou nuceni se podrobit dalším klinickým zkouškám. Tyto testy je třeba provádět třikrát za sebou ve třech po sobě následujících dnech.

Druhým typem testu jsou tzv. imunochemické testy, které ve stolici detekují přímo přítomnost bílkoviny lidského hemoglobinu. Výhodou těchto testů je asi několikrát větší citlivost (15 mikrogramů na gram stolice) než je citlivost guajakových testů (300 mikrogramů na gram stolice). Další neocenitelnou výhodou je jejich specifita pro lidský hemoglobin, a proto není třeba držet dietu v průběhu testování. V současnosti jsou již v lékárnách k dispozici tyto imunochemické testy v balení po jednom kuse. Pacienti, kteří se chtějí nechat otestovat na přítomnost krve ve stolici dříve než ve věku 50 let nebo se chtějí testovat častěji než hradí pojišťovna, mají možnost tyto testy zakoupit v lékárně. Provedení testu je nutno svěřit svému praktickému lékaři.

Tzv. flexibilní sigmoideoskopie je další možností sekundární prevence kolorektálního karcinomu, která dokáže zachytit 50-60% polypů a karcinomů. Provádí se na specializovaných pracovištích.

Je nutné si uvědomit skutečnost, že přítomnost krve ve stolici ještě neznamená přítomnost polypu v tlustém střevě. Krvácení do stolice může být způsobeno mnoha dalšími příčinami jako jsou hemeroidy, infekce tlustého střeva atd. Také přítomnost polypu v tlustém střevě neznamená, že pacient trpí rakovinou!

Lze očekávat, že sekundární prevence pomůže v příštích letech potlačit prvenství České republiky ve výskytu kolorektálního karcinomu tím, že u pacientů napomůže včasnému záchytu polypů, jejichž odstraněním bude zamezeno vývoji nádorové tkáně.