Výhody Eli-Pack FOB test

Doporučená citlivost 
Bez nutnosti držet dietu
Snadné provedení
Rychlý výsledek
Na principu těhotenského testu

Užitečné odkazy

www.e-gene.cz
E-shop služeb pro veřejnost

www.mocoveinfekce.cz
Informativní web k pohlavním a močovým infekcím

www.testboreliozy.cz
Informativní web k testování klíšťat

www.testceliakie.cz
Informativní web k testování celiakie

www.testyotcovstvi.com
Informativní web k testování otcovství

www.elisabeth.cz
E-shop zboží pro laboratoře

www.remedis.cz

Primární prevence - změna životního stylu

Kde začít při prevenci rakoviny tlustého střeva? Změna životního stylu je jedním ze základů prevence. Změnou životního stylu jsou míněny především dietní změny: snížení příjmu tuků, masa, grilovaných pokrmů a zvýšení příjmu vlákniny, zeleniny a ovoce.

Dieta bohatá na vlákninu není nejdůležitější. Jak vědecké studie ukázaly, pouhé zvýšení množství konzumované vlákniny nijak neovlivnilo výskyt rakoviny tlustého střeva u sledovaných pacientů. Tyto výsledky ale neznamenají, že by vláknina v potravě neměla preventivní účinek na rakovinu tlustého střeva. Je jasné, že jednostranná dieta nebude účinná a že ideálním stavem je vyvážená strava. To znamená nejen zvýšit příjem vlákniny, ale současně také dodržovat ostatní doporučení, totiž snížit příjem tuků a masa.

Výzkumy také přinesly zajímavé zjištění, že pravidelné cvičení a tělesný pohyb snižují riziko vzniku rakoviny tlustého střeva. Tuto informaci je znovu nutno brát ne tak, že měsíc cvičení v tělocvičně je prevencí, ale jak se z epidemiologických dat zdá, především pravidelné cvičení od dorosteneckého věku má preventivní účinek. Účinek tělesného pohybu v prevenci rakoviny je možno odvodit od vlivu cvičení na rychlost procesu trávení, změnu funkcí imunitního systému, změnu hladiny inzulínu, cholesterolu a hormonů.

Další zajímavostí je objevení příznivého účinku užívání tzv. nesteroidních antiflogistik, kam patří acylpyrin a další léčiva, na snížení úmrtnosti na rakovinu tlustého střeva. Konzumace kalcia a mléčných výrobků má také preventivní účinek.