Testy na okultní krvácení

SELF-SURE SELF-SURE je test na okultní krvácení pro domácí užití. Zakoupit jej můžete v e-shopu.

 

Eli-Pack Eli-Pack je test na okultní krvácení určený pro lékaře a zdravotnická zařízení. K dostání je v e-shopu.

Příčiny rakoviny tlustého střeva a konečníku

Příčiny rakoviny tlustého střeva možno rozdělovat do tří skupin: sporadické, dědičné a familiární.

Sporadické příčiny jsou původcem rakoviny tlustého střeva asi u 70 % všech pacientů s rakovinou tlustého střeva. Pacienti patřící do této skupiny mívají více než padesát let a příčinou bývají stravovací návyky, prostředí, zkrátka životní styl. Špatný životní styl způsobí akumulaci tzv. somatických mutací DNA ve tkáni tlustého střeva, což nakonec organizmus nezvládne a dojde ke vzniku rakoviny. Příčinou bývá chemický vliv rozkladných produktů stolice na buňky sliznice tlustého střeva, čímž se některé buňky stávají mutovanými. Mutované buňky se pak začínají nekontrolovaně dělit a vzniká nádorová tkáň. Za normálních okolností je lidský organizmus schopen odstraňovat tyto mutované buňky. Pokud je jich však mnoho a organizmus je starší, nemusí to zvládnout a vzniká rakovina.

Asi deset procent pacientů s rakovinou tlustého střeva má dědičné dispozice k tomuto onemocnění. Tito pacienti získávají mutovanou DNA již od svých rodičů. Tato mutovaná DNA pak způsobuje, že buňky tlustého střeva spontánně produkují polypy nebo mají tendenci se zvrhávat v nádorovou tkáň. Přenos takové mutace lze vysledovat v rodině z prarodičů na rodiče a na další potomky.

Do třetí nejméně probádané skupiny s familiární příčinou kolorektálního karcinomu jsou pacienti tvořící asi dvacet procent všech pacientů s rakovinou tlustého střeva. Některé rodiny mají takové množství výskytu rakoviny tlustého střeva, že není možné onemocnění pacientů z těchto rodin zařadit do skupiny sporadické. Na druhou stranu tito pacienti také nesplňují kritéria, která by je umožňovala zařadit do skupiny s dědičnou dispozicí. Zdá se, že hlavní příčinou familiární rakoviny tlustého střeva bude patologická kombinace několika polymorfních míst DNA, která jsou za normálních okolností běžná a pouze nevhodnou kombinací různých forem genů vznikne patologie. Tito pacienti získají tuto nevhodnou kombinaci genů již při oplození vajíčka – polovina genů je od otce, druhá polovina od matky.