Výhody SELF-SURE test

Vysoká citlivost 
Bez nutnosti držet dietu
Snadné provedení
Rychlý výsledek
Na principu těhotenského testu

Pozitivní výsledek testu - Jak dál?

V případě pozitivního výsledku rychlého testu SELF-SURE doporučujeme návštěvu odborného lékaře. V České republice působí mnoho specializovaných pracovišť, z nichž doporučujeme kliniku vnitřního lékařství, gastroenterologie, hepatologie - Remedis, s.r.o., Vladimírova 10, Praha 4, 140 00. Více informací na www.remedis.cz.